Hvordan blir tannhelse ivaretatt når barn/ungdom er under offentlig omsorg? Kan vi sammen gjøre en forskjell?

Master thesis Norwegian OPEN
Giæver, Ellen Samuelsen;
(2014)
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Subject: VDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830 | Odontologi | Samfunnsodontologi | ODO-3901 | VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830

Mål: Finne ut hvordan tannhelse blir ivaretatt når barn/ungdom er under offentlig omsorg, og finne ut om tannhelsetjenesten og offentlige omsorgsutøvere sammen kan gjøre en forskjell for tannhelsen til denne gruppen barn/ungdom. Design: Jeg har brukt en kvalitativ un... View more
Share - Bookmark