publication . Other literature type . Report . 2014

Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013

Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Eide, Ove; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Lund, Egil; Ulvan, Eva Marita;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. - NINA Rapport 1015. 74 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøørret i Auravassdraget. Rapporten gir primært resultater fra perioden 2009-2013, men inkluderer også resultater fra tidligere år der det har vært hensiktsmessig. Resultatene danner grunnlaget for å evaluere tiltak som gjennomføres som kompensasjon for negative effekter av de tre store kraftutbyggingene som har berørt vassdragets nedbørfelt (Aura 1953...
Subjects
free text keywords: Aura, Eira, NINA Rapport, kraftutbygging, etterundersøkelse, laks, sjøørret, merkeforsøk, sjøvannstoleranse, smoltutvandring, ungfisktetthet, smoltproduksjon, gytefiskregistreringer, gytegropregistreringer, hydropower regulation, anadromous brown trout, tagging experiments, sea-water challenge tests, smolt migration, fish density, smolt production
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2014
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue