publication . Master thesis . 2020

Mobile robot for inspection and detection of moisture in buildings

Hoffstad, Christian Richter;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Forskning og studier viser at dagens og fremtidens samfunn vil bli påvirket og utsatt for store klimaendringer. Oftere og kraftigere ekstremvær vil forårsake økte og hyppigere forekomster av fuktrelaterte problemer i bygde miljøer som følge av lekkasjer og innsig av vann. Derfor er intensjonen med gradsprosjektet å utrede, utvikle og foreslå et konsept og system for en mobil robot som skal kunne gjennomføre inspeksjoner og deteksjoner av fuktighet på vanskelig tilgjengelige områder i bygningsmassen. Formålet med roboten er å bistå og være et verktøy til fagfolk. Gradsarbeidet ble delt inn i flere faser for få til en strukturert og oversiktlig fremdrift i prosjek...
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue