Yozgat İlinin Jeotermal Kaynakları ve Özellikleri

Article English OPEN
Galip AKIN;
(2016)
  • Publisher: Cumhuriyet University
  • Journal: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (issn: 1300-1949, eissn: 1300-1949)
  • Subject: TA1-2040 | Science (General) | Q1-390 | Engineering (General). Civil engineering (General)

Özet. Dünyada nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişmesiyle birlikte, enerjiye olan gereksinim de o oranda artmaya başlamıştır. Enerji ihtiyacını karşılayabilmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar enerji hammad... View more
Share - Bookmark