publication . Article . Other literature type . 2019

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Self-Perception Profile for Adolescents (SPPA)

Jozefiak, Thomas; Backer-Grøndahl, Agathe;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
  • Country: Norway
Abstract
«Self-perception Profile for Adolescents (SPPA)» er et spørreskjema for selvrapportering av domene-spesifikk og global selvoppfatning. SPPA ble laget i 1988 av Susan Harter ved University of Denver, USA. Spørreskjemaet ble oversatt til norsk, revidert og validert med et stort representativt nasjonalt utvalg av norske ungdommer i alderen 13–20 år av Lars Wichstrøm i begynnelsen av 1990-årene. SPPA er gratis, og Wichstrøm har copyright. Målgruppene er ungdom både i den generelle befolkningen og i kliniske utvalg. Ungdom evaluerer sin kompetanse på seks ulike domener (skolefaglig, sosial aksept, atletisk, fysisk utseende, romantisk, nære venner) samt sin globale se...
Subjects
free text keywords: Psychometric properties
Any information missing or wrong?Report an Issue