publication . Article . 2020

Bør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes

Inger Marie Sunde;
Open Access
  • Published: 02 Apr 2020 Journal: Tidsskrift for strafferett, volume 20, pages 3-5 (issn: 1502-685X, eissn: 0809-9537, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon/tekstversjonen). Er politiet er tilstrekkelig godt utrustet med regelverk og rettslig ekspertise som sikrer at den omfattende forebyggingsvirksomheten ivaretar rettssikkerheten og grunnleggende rettigheter?
Subjects
free text keywords: politi, rettssikkerhet, forebygging, kriminalitet, personvern, teknologiutvikling, taushetsplikt
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue