FINANCIAL CRISIS FROM THE MACROECONOMIC LEVEL TO THE MICROECONOMIC LEVEL

Article English OPEN
SANDA GHEORGHE GABRIEL; ENEA CONSTANTA;
(2014)
 • Publisher: Academica Brâncuşi
 • Journal: Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie,volume 4,issue August,pages277-282 (issn: 1844-7007, eissn: 1844-7007)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: financial crisis, organization, crisis management, strategies | strategies | HF1021-1027 | organization | HB71-74 | Economics as a science | Commercial geography. Economic geography | financial crisis | crisis management

The current economic and financial crisis, beyond the problems it generates both at micro and macro level, should determine an adaptation of the mechanisms, institutions and monetary / financial policies to the real economy we are facing. The issue of financ... View more
 • References (9)

  [1] Judith Byrne, Face the media, How to Books, Oxford, în original: ,,A crisis is anything that appears in any newspaper three or four times in one day”, 2002;

  [2] Timothy Foster, 101 ways to get great publicity, Kogan Page Ltd., London, 1993;

  [3] Bogdan Glăvan, Împotriva curentului. Însemnări despre criza financiară actuală, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2009;

  [4] Thierry Fusalba, Managementul crizei-cum să planificăm, să punem în practică o strategie de ieşire din criză, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012;

  [5] Dijmărescu Ion, Restructurarea firmelor în condiţii de criză, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2010;

  [6] Cătălin Zamfir, Simona Stănescu, Cosmin Briciu, Politici de incluziune social în perioada de criză economică, Editura Expert, Bucureşti, 2010;

  [7] Petre Buneci, Ştefan Masu, Veronica Gheorghe, Criza, anticriza şi noua ordine mondială, Editura Solaris Print, Bucureşti, 2009.

  [8] ***http://oeconomica.org.ro/files/pdf/14.pdf

  [9] ***http://www.fin.ase.ro/ABC/fisiere/ABC1_2013/Lucrari/3.1.pdf

 • Metrics
Share - Bookmark