publication . Report . 2011

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vurdering av risikoen for fugl og akvatiske organismer etter eksponering av plantevernmidlet Pirimor.

Sverdrup, Line Emilie; Bjørge, Christine; Eklo, Ole Martin; Grung, Merete; Klingen, Ingeborg; Källqvist, Torsten; Låg, Marit; Rivedal, Edgar; Ropstad, Erik; Øvrebø, Steinar;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Report . 2011

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vurdering av risikoen for fugl og akvatiske organismer etter eksponering av plantevernmidlet Pirimor.

Sverdrup, Line Emilie; Bjørge, Christine; Eklo, Ole Martin; Grung, Merete; Klingen, Ingeborg; Källqvist, Torsten; Låg, Marit; Rivedal, Edgar; Ropstad, Erik; Øvrebø, Steinar;