Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi

Article OPEN
Aydın, Harun ; Kartal, Hülya (2018)
  • Publisher: Abdullah KALDIRIM
  • Journal: Academy Journal of Educational Sciences (issn: 2602-3342, eissn: 2602-3342)
  • Related identifiers: doi: 10.31805/acjes.347649
  • Subject: Hizmetiçi Eğitim,İlkokul 1. Sınıf,İlkokuma-Yazma,İlkokuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler,Ses Temelli Cümle Yöntemi

Buaraştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ileokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi ve bugüçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesidir. Çalışma, karma desenaraştırmadır. Araştırmada 2 farklı grup ile çalışılmıştır. İlk önce birincigruptaki Bursa İli İnegöl İlçesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfokutan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında 1.sınıf okutacak olan farklısosyoekonomik düzeydeki 12 merkez ilkokulunda görev yapan 136 öğretmene anketuygulanmış, bu anketlerden 100’ü değerlendirmeye alınmış ve öğretmenlerinokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlükler belirlenmiştir. Daha sonra,34 öğretmene seminer döneminde hizmetiçi eğitim verilmiştir. Son olarak eğitimekatılan 34 sınıf öğretmeninden bir sonraki yıl 1. sınıf düzeyinde derse giren14 sınıf öğretmenine anket tekrar uygulanmıştır. Böylece aradan geçen süredehizmetiçi eğitimin etkisinin kalıcılığı belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitimsonrasında ise eğitimi alan grubun cevaplarındaki doğruluk oranının arttığıgörülmüştür. Anketin tekrar uygulandığı üçüncü grubun cevaplarındaki doğrulukoranlarının azalması, hizmetiçi eğitimde öğrenilenlerin unutulabileceğini vehizmetiçi eğitimin sürekliliğinin bir gereksinim olduğunu göstermiştir.
Share - Bookmark