Tanavassdraget. En orienterende undersøkelse 1975

Report OPEN
Holtan, H.;
(1977)

Beskrivelse av fysisk-kjemiske og biologiske forhold i tidsrommet 3 - 5. september 1975. Konklusjon: I det store og hele er Tana lite forurenset, men lokalt i forbindelse med utslipp (kloakk, jordbruk) er det problemer. Statens forurensningstilsyn
Share - Bookmark