Analysis of Liquidity and Solvency Ratios and their Importance Making Business Decisions in a Case Study of HUP Zagreb d. d

Bachelor thesis Croatian OPEN
Bićanić, Anamarija;
(2017)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  • Subject: analiza | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva. | likvidnost | liquidity | analysis | business decision making | SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship. | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | pokazatelji likvidnosti i solventnosti | company | SOCIAL SCIENCES. Economics. | business decision marking | poduzeće | liquidity and solvency | liquidity and solvency ratios | poslovno odlučivanje

Nelikvidnost i insolventnost poduzeća najznačajniji su problemi poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj i gospodarstvu općenito jer takva poduzeća obično idu u stečaj, što povećava krug nelikvidnosti i nezaposlenost. Za poduzeće je važno da iz svoje imovine može pravo... View more
Share - Bookmark