publication . Report . 2019

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/19

Olsen, Øystein;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
På møtet 11. september 2019 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse fattet hovedstyret i møtet 18. september 2019 vedtak om styringsrenten. Hovedstyret vedtok også Norges Banks råd til Finansdepartementet om nivået på den motsykliske kapitalbufferen.
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue