Termik Santral Katı Atık Depolama Sahası Kapasitesinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması: Yatağan Termik Santrali Örneği

Article Turkish OPEN
KARAKUŞ, Doğan; ÖZDOĞAN, Mehmet Volkan; TURAN, Gökhan; KONAK, Gürcan; ONUR, Ahmet Hakan;
(2018)

Günümüzde enerji üretimi ülkelerin en önemli çabalarının başında gelmektedir. Kömürlü termik santraller de ülkemizde ana enerjikaynaklarından biridir. Ancak fosil yakıtlardan biri olan kömürün yanması sırasında bazı katı atıklar ortaya çıkmaktadır. Bu katıatıkların depo... View more
Share - Bookmark