publication . Article . 2015

Hvordan bidrar lærere til å fremme elevenes psykiske helse?

Larsen, Monica Holm; Christiansen, Bjørg;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Fagbokforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Psykisk helse skapes der mennesker lever. For ungdom er skolen i denne sammenheng en viktig arena. Utbredelsen av psykiske problemer hos unge vekker grunn til bekymring, og det har lenge vært fokus på at forebyggende innsats i skolen er viktig. Likevel er psykisk helse ikke på læreplanen i grunnskolen og videregående skole, og det eksisterer liten kunnskap om hvordan lærere forholder seg til elevenes psykiske helse. Artikkelen bygger på fire kvalitative intervjuer med lærere hvor to var fra ungdomsskole og to fra videregående skole. Sentrale funn i studien viser hvordan lærere bidrar til å fremme psykisk helse når de tilrettelegger for gode relasjoner, trivsel o...
Subjects
free text keywords: Skole, Psykisk helse, Relasjoner, Lærere, Elever, Helsesøster
Any information missing or wrong?Report an Issue