Estudio del efecto de los osciladores fluídicos sobre perfiles aerodinámicos mediante mecánica de fluidos computacional

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Sallarès Fité, Mònica;
(2016)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Aerofoils | :Enginyeria mecànica::Mecànica de fluids [Àrees temàtiques de la UPC] | Superfícies de sustentació | Aerodinàmica -- Simulació per ordinador | Computational fluid dynamics | :Aeronàutica i espai::Aerodinàmica [Àrees temàtiques de la UPC] | Mecànica de fluids computacional | Aerodynamics--Computer simulation

Se simulará numéricamente mediante herramientas de mecánica de fluidos computacional el efecto de aplicar osciladores fluídicos en el extradós de un perfil aerodinámico, y se realizará un estudio paramétrico de los efectos del punto de aplicación de los osciladores así ... View more
Share - Bookmark