publication . Master thesis . 2015

Being a Jehovah's Witness. A qualitative study of Jehovah's Witnesses faith and practices

Førre, Hilde Sjo;
Open Access Norwegian
  • Published: 28 Jul 2015
  • Country: Norway
Abstract
Denne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan fremstiller en gruppe Jehovas vitner sin tro og praksis? Og hvordan samsvarer dette med fremstillingen i en læreboktekst? For å finne svaret på problemstillingen, har to kvalitative metoder blitt tatt i bruk. Jeg har utført et fokusgruppeintervju med fire Jehovas vitner, samt en lærebokanalyse av en læreboktekst. Studien har derimot hovedvekten på problemstillingens første del, med fokus på hva som er fremtredende i informantenes beskrivelser av sin tro og praksis. Hensikten med oppgaven er å få dypere innsikt i hvordan fire Jehovas vitner fremstiller sin tro og praksis og hvordan én læ...
Subjects
free text keywords: Jehovas vitner, tro, :Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153 [VDP], :Social science: 200::Education: 280 [VDP]
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Any information missing or wrong?Report an Issue