Moteriškumas ir nutylėto žodžio retorika Romaino Gary romane „Aitvarai“

Article English OPEN
Skrupskelytė, Viktorija (2009)
 • Subject: 82(091) Literatūros teorija ir kritika / Literary theory and criticism

Romaino Gary romanuose, pokalbiuose ir eseistinės formos kūriniuose gausu pastabų apie moteriškumą (pr. féminité) ir moteriškas vertybes (pr. valeurs féminines), rašytojo dar vadinamų moterišku kalbėjimu, la voix féminine. Tačiau šias sąvokas Gary supranta savotiš... View more
 • References (16)
  16 references, page 1 of 2

  Vi k t o r i j a s k r u p s k e l y t ė s a n t r a u k a a udi P. Je me suis toujours été un autre. Paris, bourgois, 2007.

  Dayan r osenman a. Des cerfs-volants en forme d'étoiles: la judéité paradoxale de r omain Gary. Les Temps modernes, t. 49, novembre 1993.

  eskin M. Ethics and Dialogue in the Works of Levinas, Bakhtin, Mandel'shtam, and Celan. oxford, oxford University Press, 2000.

  Gary r Les Couleurs du jour. Paris, Gallimard, 1957.

  Gary R Pour Sganarelle Recherche d'un personnage et d'un roman. Paris, Gallimard, 1965.

  Gary r. La Danse de Gengis Cohn. Paris, Gallimard, 1967.

  Gary r. ces femmes que j'aime. L'Amour, no. 2, mai 1974, p. 28-30.

  Gary r. La Nuit sera calme Paris, Gallimard, 1974.

  Gary r. Pseudo. Paris, Mercure de France, 1976.

  Gary r. Clair de femme. Paris, Gallimard, 1977.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark