Selección natural sobre a cor das flores de Gentiana lutea L.

Doctoral thesis Galician OPEN
Veiga Blanco, Tania;
(2015)
  • Subject: :Investigación::24 Ciencias de la vida::2417 Biología vegetal (botánica)::241714 Genética vegetal [Materias] | Gentiana lutea | :Investigación::24 Ciencias de la vida::2417 Biología vegetal (botánica)::241716 Histología vegetal [Materias] | Predadores de sementes | Variación xeográfica na cor | Polinizadores | Seleción natural

A variación floral dentro dunha de especie pode resultar da variación espacial nos axentes de selección. A cor floral podería variar pola selección dos animais que se alimentan das plantas. Os polinizadores poderían exercer selección natural sobre a cor, si a cor inflúe... View more
Share - Bookmark