Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Stemland, Linn;
(2007)
  • Publisher: University of Tromsø
  • Subject: organisering | PTSD | mobbing | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 | skole | interaksjon | samhandling | sosiologi | struktur | pedagogikk

Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å... View more
  • References (2)

    Forum Nyskole: http://www.nyskole.org/, 10.5.2007 Friskolen i Säffle 25.9.2002 TV program sendt i programserien Faktor NRK1, se også: http://www.nrk.no/programmer/tv_arkiv/faktor/2156824.html.

    Nyskolen: http://www.nyskolen.no/, 10.5.2007 Solberg, A. 2005 i Foreldrekontakten nr. 3, 2005

  • Metrics
Share - Bookmark