The Performance of Real Estate Activities

Master thesis Slovak OPEN
Grauzľová, Žaneta;
(2011)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
  • Subject: Analysis competition | Analýza konkurence | Ethics Business ethics Manager ethics Certification for organisations and Certification of persons Code of ethics Ethics audit Real estate market | Realitní kancelář | Estate agent | Etika Podnikateľská etika Manažérska etika Certifikácia organizácií a osôb Etický kódex Etický audit Realitný trh | Reality | Estate agency | Properte | Realitní makléř

Cieľom diplomovej práce je vymedzenie problémov v oblasti realitnej činnosti súvisiacich s podnikateľskou etikou, skúmanie podstaty ich vzniku a hľadanie možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. Oboznámime sa s pojmom podnikateľská etika, jej históriou, miestom vzn... View more
Share - Bookmark