Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter?

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik;
(2014)
  • Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening
  • Subject: VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805 | :Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805 [VDP] | Hukommelse | Abstraksjoner

133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse og kognitiv psykologi. Art... View more
Share - Bookmark