Arbeid og familie: Betydningen av krav og ressurser i arbeid for norske arbeidstakeres opplevelse av å kombinere arbeid og familie

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Henanger, Marit Østhus;
(2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Arbeid-familie balanse | Jobbkrav-ressurs modellen | Jobbkrav | work-family balance | JD-R model | Norway | Arbeid-familie konflikt | Jobbressurser | Work-family conflict | the job demands-resources model

Background: Work-family conflict is related to poor psychological and physical health, absence and deterioration of relationship quality at home. Work-life balance is related to improved well-being, motivation and productivity. Objectives: To examine the relation of dem... View more
Share - Bookmark