Bakteri Plağı Varlığında Farklı Defektlere Uygulanan "Synthograft'ın" Kemik Oluşumuna Etkisi

Article Turkish OPEN
BALOŞ, Köksal ; AYKAÇ, Yaşar ; GÜNHAN, Ömer (2014)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: (issn: 2147-690X, eissn: 2147-690X)
  • Subject: Bakteriyel plak,kemik defekti,kemik grefti,sentetik greft,synthograft,yeni kemik | Bacterial plaque,bone defect,bone graft,synthetic graft,Synthograft,new bone
Share - Bookmark