Farklı Sıra Arası Uzaklıklarının Kimi Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Çeşitlerinde Ot Verimi ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Article Turkish OPEN
GEREN, Hakan; KAYMAKKAVAK, Dilek;
(2007)

Araştırma, Bornova-İzmir ekolojik şartlarında, 2 yıl süreyle , farklı sıra arası uzaklıklarının (17.5-35.0-52.5 cm) değişik arıotu çeşitlerinin (Menemen-Barcelia) ot verimi ve diğer bazı kalite özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Sonuçlara göre; sı... View more
Share - Bookmark