DISCUSSIONS ON THE IDEAL IN THE JOURNAL OF TÜRK YURDU (1911-1918)

Article OPEN
Yılmaz, Yalçın (2016)
  • Publisher: Istanbul University
  • Journal: (issn: 1304-0243, eissn: 2458-8245)
  • Related identifiers: doi: 10.18368/IU/sk.42714
  • Subject: Türk Yurdu,milli kimlik unsurları,mefkûre,aydın,Balkanlar | Türk Yurdu,national identity elements,ideology,intelligentsia,Balkans

Osmanlı İmparatorluğunun milliyetçilik akımı nedeniyle parçalanmaya başladığı süreçte, bu parçalanmayı önlemek amacıyla, Osmanlıcılar, İslamcılar ve Türkçüler arasında fikir tartışmaları yaşanmıştır. Bu çalışmanın konusu; Türkçülük ideolojisinin yayın organı olan Türk Y... View more
Share - Bookmark