publication . Article . Other literature type . 2013

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15)

Hysing, Mari; Bøe, Tormod;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Mar 2013
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
  • Country: Norway
Abstract
Fem til Femten (5-15) er en foreldreutfylt kartlegging av vansker hos barn i alderen fem til femten år på områdene motorikk, eksekutiv funksjoner, persepsjon, hukommelse, språk, sosiale ferdigheter, læring og psykisk helse. Skjemaet er utviklet av en gruppe klinikere og forskere fra de nordiske landene og kom ut i 2004. Det må søkes om godkjenning for bruk av instrumentet, og den som skal benytte testen må redegjøre for testkompetanse og bruksområde. Grunnutdanning innen pedagogikk, medisin eller psykologi på minst høyskolenivå, samt kunnskap om barn og unge, samt testkompetanse forutsettes. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen norske artikler, me...
Subjects
free text keywords: :Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 [VDP], Psychometric properties
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue