İŞYERİNDE MOBBİNG: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Article OPEN
GÜLTEKİN, Nihat ; DENİZ, Zahide (2016)
 • Publisher: H. Mustafa PAKSOY
 • Journal: (issn: 2564-7466, eissn: 2564-7466)
 • Related identifiers: doi: 10.25204/iktisad.295755
 • Subject: duygusal taciz | HF5001-6182 | Mobbing | Business | psikolojik şiddet | psikolojik taciz | Economics as a science | Mobbing,psikolojik taciz,psikolojik şiddet,duygusal taciz,duygusal baskı | duygusal baskı | psychological violence | psychological abuse | emotional pressure | HB71-74 | emotional harassment | Mobbing,psychological abuse,psychological violence,emotional harassment,emotional pressure

İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz), bir işçinin diğer çalışanlar veya işveren tarafından kasıtlı olarak sürekli olarak ve sistematik bir şekilde duygusal saldırı yoluyla yıpratılması anlamını taşımaktadır. İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz), tüm kültürlerde ve tüm ülkelerde cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, dış görünüş, kıdem, hiyerarşik konum farkı gözetilmeksizin çalışan herkesin başına gelebilecek bir işyeri sorunudur. Bu çalışmada, öncelikle mobbing’e genel bir teorik çerçeve oluşturulduktan sonra, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.
 • Metrics
  7
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark