Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları, Yeterlilik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları

Article Turkish OPEN
Topkaya, Nursel; Sümer, Zeynep;
(2010)

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programındaöğrenim gören öğrencilerin cinsellikle ilgili konulardaki temel bilgi kaynaklarını, cinsellikle ilgilikonularda danışanlarına bilgi verme konusunda kendilerini ne ölçüde yeterli... View more
Share - Bookmark