publication . Article . 2017

Musikkfestivalens kollektive effervesens

Aksel Tjora; Lisbeth Elvira Levang; Nina Helen Aas Røkkum; Anne Hirrich; Thomas Ueland Torp; Tor Anders Bye;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 16 Feb 2017
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Festivaler har blitt viktige for formidling av levende populærmusikk og andre kulturuttrykk idet de trekker horder av publikum til byer og bygder hver eneste sommer. I denne artikkelen søker vi å forstå denne populariteten, og samtidig utnytte etablerte sosiologiske teorier for å utvikle en sosiologisk tilnærming til festivalfenomenet. På bakgrunn av deltakerintervjuer på Pstereofestivalen i Trondheim sommeren 2015, identifiserer vi «festivalstemning» som et sentralt sosiologisk tema hvor faktorer som åpenhet, toleranse, å kunne snakke med hvem som helst, innenfor spesielle fysiske rammer, danner utgangspunktet for å oppleve fellesskapet som spesielt. Via en sos...
Subjects
free text keywords: Festival, fellesskap, sosial interaksjon, opplevelse, Durkheim, community, Social sciences (General), H1-99, Social psychology, Social science, Sociology, Peer review, Social relation
Any information missing or wrong?Report an Issue