publication . Article . 2016

‘Cé hí siúd Biddy Jenkinson?’: freagra an fhile ina saothar neamhfhicsin

Caitlín Nic Íomhair;
Open Access Irish
  • Published: 07 Oct 2016 Journal: COMHARTaighde (issn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
In ainneoin a bisiúlachta agus a stádais mar dhuine de mhórscríbhneoirí Gaeilge na linne, is beag atá scríofa ar mhodh oibre Bhiddy Jenkinson. Na scoláirí a chuaigh i ngleic le filíocht Jenkinson go dtí seo, ghlac siad go misniúil le dúshlán an fhile (1988: 51) gan foinsí seachtracha a tharraingt isteach agus dán dá cuid faoi chaibidil. Mionanailís laistigh de phriosma an dáin nó na ndánta is mó a chleacht siad dá bhrí sin. Sa pháipéar seo brisim an nós sin agus seachnaím, den chuid is mó, aon phlé ar scríbhneoireacht chruthaitheach Jenkinson. Ina ionad sin, is é aidhm an pháipéir ná scéal suimiúil a teacht chun solais a insint agus iniúchadh a dhéanamh ar a cau...
Subjects
free text keywords: Biddy Jenkinson, neamhfhicsean, persona, aistí, agallaimh, prionsabail scríbhneoireachta, cliarlathas, Folklore, GR1-950, Language and Literature, P, Philosophy, Non-fiction, Literature, business.industry, business
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue