Model integrating the processes of consumer perceived value creation and consumer relationship development

Article Lithuanian OPEN
Vaitkienė, Rimgailė; Pilibaitytė, Vestina;
(2008)
 • Journal: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai,volume 2,008,issue 2,pages45-57 (issn: 1822-7996)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: 33 Ekonomika / Economics | Lithuania ; consumer ; perceived value ; relationship marketing ; consumer perceived value creation process ; relationship life cycle | Relationship life cycle | Consumer perceived value | Consumer perceived value creation process | Santykių marketingas | Vertė vartotojui | Relationship marketing | Vertės vartotojui kūrimo procesas | Santykių gyvavimo ciklas

Straipsnyje analizuojamos vertės vartotojui kūrimo bei santykių vystymo procesų sąsajos. Jame apžvelgiama santykių nauda, kaip vertės vartotojui dedamoji, santykių su vartotojais vystymo procesas bei jo etapai, vertės vartotojui kūrimo procesas santykių marketingo konte... View more
 • References (23)
  23 references, page 1 of 3

  1. Bagdonienė, L., Hoponienė, R. (2004). Personalo vadyba paslaugų organizacijoje // Paslaugų marketingas ir vadyba. - Kaunas: Technologija.

  2. Batonda, G., Perry, Ch., (2003). Approaches to relationship development processes in interifrm networks // European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 10.

  3. Christopher M., Payne A., D. Ballantyne (2003). Relationship Marketing: creating stakeholder value. - Oxford : Butterworth-Heinemann.

  4. Dovalienė, A. (2005). Santykių marketingo ypatumai plėtojant teatro produktų rinką. Daktaro disertacija Socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas.

  5. Eggert, A., Ulaga W. (2002). Customer perceived value: a substitute for satisfaction in business markets? // Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 17, No. 2/3.

  6. El-Ansary, A. I. (2006). Marketing strategy: taxonomy and frameworks // European Business Review, Vol. 18, No. 4.

  7. Gronroos Ch. (1997). Value-driven Relational Marketing: from Products to Resources and Competencies // Journal of Marketing Management, Vol. 13 No. 5.

  8. Gronroos Ch., (1994). From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing // Management Decision, Vol. 32, No. 2.

  9. Gronroos, Ch. (2004). eTh relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value // Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 19, No. 2.

  10. Gwinner, K. P., Gremler D. D., Bitner, M. (1998). Relational Benetfis in Services Industries: eTh Customer's Perspective // Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 26 No. 2.

 • Metrics
Share - Bookmark