Estudio paramétrico sobre los esquemas de potencia en sistemas propulsores para vehículos en condiciones de uso urbano

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Roig Solé, Martí;
(2015)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: :Enginyeria mecànica::Motors [Àrees temàtiques de la UPC] | Hybrid electric vehicles | Motors -- Combustió | Vehicles elèctrics | Vehicles elèctrics híbrids

El present projecte ha tractat sobre l’estudi i l’anàlisi paramètric de les pèrdues de potencia produïdes a través de diverses situacions, en tres models de vehicle. Els models ha estudiar han estat un vehicle convencional alimentat per un motor de combustió interna, un... View more
Share - Bookmark