publication . Article . 2017

Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

Nassira Essahli Vik;
Open Access Danish
  • Published: 10 Jul 2017 Journal: Nordisk Barnehageforskning (issn: 1890-9167, Copyright policy)
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Country: Norway
Abstract
Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapel...
Subjects
free text keywords: flerspråklighet, inkludering, kontrovers, språkkartlegging, controversy, inclusion, language mapping, multilingual, Special aspects of education, LC8-6691, Language acquisition, Norwegian, language.human_language, language, Communication, business.industry, business, On Language, Psychology, Lifelong learning, Humanities, Early childhood education
Any information missing or wrong?Report an Issue