Buying atmosphere in the selected retail unit

Master thesis Czech RESTRICTED
GOLKOVÁ, Iveta;
(2017)
  • Subject: customer; maloobchodní jednotka; retail unit; zákazník; managed interview; buying behaviour; trade; buying atmosphere; nákupní chování; marketing research; strukturovaný řízený rozhovor; dotazník; obchod; questionnaire; marketingový výzkum; nákupní atmosféra | retail unit shopping atmosphere design of the shop sotre layout presentation of goods personnel customers questionnaire survey; maloobchodní jednotka nákupní atmosféra design prodejny dispoziční řešení prezentace zboží personál zákazníci dotazníkové šetření

Diploma thesis deals with analysis of the shopping atmosphere of selected retail unit depending on its main objective. In the first part of the thesis - literary research - the theoretical background of the issue is processed. The second part - own work - already deals ... View more
Share - Bookmark