publication . Article . Other literature type . 2017

Individualisert standardisering?

Line Melby; Erna Håland;
Open Access
  • Published: 30 Oct 2017 Journal: Norsk sosiologisk tidsskrift, volume 1, pages 380-398 (eissn: 2535-2512, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Dagens helsevesen er preget av stadig økende krav om standardisering av pasientbehandling på den ene siden og stadig økende krav om individualisering av pasientbehandling på den andre siden. Med utgangspunkt i en analyse av politisk diskurs, undersøker vi i denne artikkelen hvordan god pasientbehandling – uttrykt som individualisering og standardisering – blir til i politiske taler som omhandler innføring av pakkeforløp for kreft. Vi finner at det argumenteres for en form for individualisert standardisering hvor pasienten skal få det beste fra to verdener. Talene henter dermed argumenter fra begge diskurser for å kommunisere en mer overordnet helsepolitisk strat...
Subjects
free text keywords: Helsetjeneste, individualisering, organisering, pakkeforløp for kreft, standardisering, Healthcare, Sociology (General), HM401-1281, Medicine, business.industry, business
Any information missing or wrong?Report an Issue