Logistic strategies in purchasing process of metallurgical companies

Other literature type, Article English OPEN
K. Grzybowska; B. Gajdzik;
(2014)
  • Publisher: Croatian Metallurgical Society (CMS)
  • Journal: Metalurgija, volume 53, issue 1 (issn: 0543-5846, eissn: 1334-2576)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: metallurgical industry | companies | Mining engineering. Metallurgy | metallurgy | industry | metallurgy; companies; industry; purchasing strategies; logistic strategies; metallurgical industry | logistic strategies | purchasing strategies | TN1-997

This article presents some selected logistic strategies concerning purchasing process in production companies. Costs referring to realizing and organizing purchasing process are a substantial part of total costs of a company. In order to make a company’s purchasing and ... View more
  • References (2)

    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Grzybowska K.: Strategie zakupowe, Publishing House of Poznan University of Te-chnology (2011), 44-49 Kowalska K.: Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, (2005), 11 Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa, 2004.

    Kardasz H.: Rola zakupów i jej wpływ na praktyki biznesowe (1), [in:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7 (2008), 2-10 Porter M. E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, (1999), 20 Gajdzik B.: Struktura łańcucha wartości dodanej w sektorze hutniczym, [in:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 64, (2012) 3, 13-19 Gajdzik B., Sroka W.: Analytic study of the capital restructuring process in metallurgical enterprises around the World and in Poland, „Metalurgija”, 51, (2012) 2, 265-268

  • Metrics
Share - Bookmark