Marketing Strategy

Bachelor thesis, Master thesis Czech OPEN
Volková, Natálie;
(2018)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: marketing stratégy | Marketing research | dotazník | Marketing strategy | questionnaire | Marketingová strategie | Barrandov Terraces | Barrandovské terasy | product; cena; art; propagace; produkt; marketing; price; umění; kultura; 4P; research; Arts marketing; culture; divadlo; výzkum; strategie; theater; promotion; strategy; distribution; distribuce | Marketingový mix | marketing analysis | Marketing mix | Marketingový výzkum | SWOT analýza | Analýza prostředí | SWOT analysis | marketingový mix; analýza; marketingová strategie; instruments; analysis; marketing strategy; nástroje; marketing mix | situation analysis | Environment analysis. SWOT analysis | marketingová analýza | Marketing | situační analýza

Hlavním cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Tenisovou halu ROCI. Teoretická část se zaměřuje na problematiku týkající se marketingu, marketingové strategie a marketingového mixu. Obsažena je také oblast vytváření analýz hodnotících v... View more
Share - Bookmark