Styles of Leadership, Democratic Style of Leadership

Bachelor thesis Croatian OPEN
Bulum, Kristina;
(2017)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  • Subject: vođenje | democratic style of leadership | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva. | leading | model autokratsko - demokratskog vođenje | stilovi vođenja | styles of leadership | autocratic – democratic style of leadership | međuljudski odnosi | model autokratsko – demokratskog vođenja | autocratic - democratic style of leadership | demokratski stil vođenja | SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship. | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics. | relationship

Tema ovoga završnog rada jest demokratski stil vođenja. Uvodni dio rada obuhvaća funkciju vođenja, bihevioralni model u kojemu su nabrojeni i opisani stilovi vođenja. Središnji dio završnog rada obuhvaća pojašnjenje demokratskog stila vođenja, provedeno istraživanje rez... View more
Share - Bookmark