Styles of Leadership, Democratic Style of Leadership

Bachelor thesis Croatian OPEN
Bulum, Kristina (2017)
  • Publisher: Polytechnic Nikola Tesla in Gospić. Business department.
  • Subject: vođenje | democratic style of leadership | leading | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva. | model autokratsko - demokratskog vođenje | stilovi vođenja | styles of leadership | autocratic – democratic style of leadership | međuljudski odnosi | autocratic - democratic style of leadership | model autokratsko – demokratskog vođenja | demokratski stil vođenja | SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship. | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics. | relationship

Tema ovoga završnog rada jest demokratski stil vođenja. Uvodni dio rada obuhvaća funkciju vođenja, bihevioralni model u kojemu su nabrojeni i opisani stilovi vođenja. Središnji dio završnog rada obuhvaća pojašnjenje demokratskog stila vođenja, provedeno istraživanje rezultata vođenja stilova vođenja, kao i model autokratsko – demokratskog vođenja. U završnom dijelu ovoga rada na stvarnim primjerima kompanije „Google“ i kompanije „Rimac Automobili“ objašnjen je demokratski stil vođenja, kao i međuljudski odnosi zaposlenih u poduzećima. The topic of these graduate thesis is democratic style of leadership. Introductory part is about leading and behavioural part of leading where we can see styles of leadership. Central part includes explanation of democratic style of leadership, research the results of leadership styles and autocratic – democratic style of leadership. In final part these graduate thesis are explanation of leadership style on companies „Google“ and „RimacAutomobili“, and relationships between employees.
Share - Bookmark