publication . Article . 2019

Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık

Ahmet Kesici;
Open Access
  • Published: 01 Apr 2019 Journal: İnsan ve İnsan Dergisi (eissn: 2148-7537, Copyright policy)
  • Publisher: IInsan ve Insan Dergisi
Abstract
Yapılandırmacılığın epistemolojik ve ontolojik görüşlerinin postmodernizmin görüşleri ile uyumlu olması, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının postmodernizmin eğitimdeki izdüşümü olduğu şeklinde değerlendirmelerin yapılmasına neden olmuştur. Bu nedenle yapılandırmacı eğitim anlayışının daha iyi anlaşılabilmesi için postmodernizmin anlaşılması gerekir. Postmodernizmi anlayabilmek için de modernizmi anlamak gerekir. Hem modernizmin hem de postmodernizmin kendine özgü bilgi, varlık ve ahlak anlayışları vardır. Her iki görüşe dayalı bilim, toplum, sanat gibi birçok insan etkinliği hakkında görüşler ileri sürülmüştür. Bu çalışmada yapılandırmacı eğitim, modern ve postm...
Subjects
free text keywords: Philosophy, Humanities, Postmodernizm, Modernizm, Yapılandırmacılık, Eğitim, Postmodernism, Modernism, Constructivism, Education, History of scholarship and learning. The humanities, AZ20-999, Social sciences (General), H1-99
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2019

Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık

Ahmet Kesici;