BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Article Turkish OPEN
ARI, Abdullah;
(2018)

ÖzetGünümüzdetoplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bugelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir.Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri sermaye denilen bir olgunun günyüzüne çıkmasına yo... View more
Share - Bookmark