Den kyndige økonomisk/administrative fagutøverens helhetsforståelse

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold;
(2017)

Accepted manuscript version. Published version available in <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2017-01-08>Praktisk økonomi & finans. 2017;33(1):97-112</a> En kyndig fagutøver i økonomisk/administrative fag må evne å se sammenhenger og helhet mellom ege... View more
Share - Bookmark