HÜCRE SİKLUSU VE KANSER

Article OPEN
CABADAK, Hülya;
(2008)
  • Publisher: Galenos Yayinevi
  • Journal: issn: 2149-9063, eissn: 2149-9063
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Cell cycle, cycline, cycline dependent kinases, tümorsupressor gene, cancer | Hücre siklusu, siklinler, siklin bağımlı kinazlar, tümör baskılayıcı gen, kanser

Hücre çoğalması ve hücre siklusunun ilerlemesi büyümenin kontrolünde rolü olan genlerin ekspresyonu ilebağlantılıdır. Ökaryot hücre siklusu M (mitoz) G , S ve G fazlarından oluşmaktadır. Bu süreçte hücre uyarımı vebüyüme meydana gelir veya hücre G fazında durmaktadır. H... View more
Share - Bookmark