Evaluation of diet and nutritional status in patients aged 45+ with diagnosed, pharmacologically treated arterial hypertension

Article English OPEN
Reguła, Julita ; Śmidowicz, Angelika ; Suliburska, Joanna ; Bogdanski, Paweł (2014)
 • Publisher: Termedia Publishing House
 • Journal: Przegla̜d Menopauzalny = Menopause Review, volume 13, issue 2, pages 109-114 (issn: 1643-8876, eissn: 2299-0038)
 • Related identifiers: pmc: PMC4520348, doi: 10.5114/pm.2014.42712
 • Subject: minerals | R | anthropometric parameters | vitamins | diet recall interview | macronutrients | Medicine | Original Paper

Introduction : Diet plays a significant role in the prevention and treatment of arterial hypertension. Appropriate diet makes it possible to maintain adequate body weight and improve biochemical blood parameters. The aim of the study was to assess nutritional statu... View more
 • References (22)
  22 references, page 1 of 3

  Jarosz, M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. 2012

  Suliburska, J, Krejpcio, Z, Michalski, K. Ocena wybranych wskaźników biochemicznych krwi osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w aspekcie ich sposobu żywienia, Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2008; 4: 101-106

  Getz, GS, Reardon, CA. Nutrition and cardiovascular disease. ArteriosclerThrombVascBiol. 2007; 27: 2499-2506

  Kozłowska-Wojciechowska, M. Czynniki żywieniowe w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Terapia. 2005; 7-8: 17-21

  Jarosz, M, Kłosiewicz-Latoszek, L, Charzewska, null. Diagnozowanie zaburzeń stanu odżywienia w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej. 2010: 1-25

  Szutowicz, A, Raszei-Szpecht, A. Diagnostyka laboratoryjna Tom 1. 2009

  Suliburska, J, Bogdański, P, Chiniewicz, M. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w aspekcie stosowanej farmakoterapii. Farmacja Współczesna. 2010; 3: 5-10

  Bronkowska, M, Sadowska, B. Ocena sposobu żywienia kobiet w okresie okołomenopauzalnym w aspekcie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi – spożycie wybranych składników pokarmowych. Zywn Nauk TechnolJakosc. 2007; 6: 359-368

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark