publication . Article . 2019

Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier

Agnete Andersen Bueie;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Nov 2019
  • Country: Norway
Abstract
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license. Evnen til å kunne revidere tekst er en viktig del av skrivekompetansen, og det er en etablert oppfatning at erfarne skrivere har en bredere forståelse av hva tekstrevisjon innebærer enn uerfarne skrivere. I denne artikkelen presenterer jeg en studie der formålet er å utvikle praksis for å støtte revisjon...
Subjects
free text keywords: skriveopplæring, skrivekompetanse, tekstrevisjon, revisjonsstrategier, Education (General), L7-991, Language. Linguistic theory. Comparative grammar, P101-410, Sociology, Writing skills, Humanities, Writing instruction
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue