Contribución a la mejora del tratamiento biológico de aguas residuales de la industria de curtidos

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Artiga Acuña, Priscila (2005)
  • Subject: Augas residuais | Depuración | Curtido

Os obxectivos desta Tese Doutoral son a mellora e a optimización dos procesos empregados no tratamento biolóxico das augas residuais na industria de curtidos, agrupándose os estudos feitos en tres etapas diferenciadas: 1) Posta a punto de novos sistemas de moni... View more
Share - Bookmark