Silence in business communication

Bachelor thesis, Master thesis Croatian OPEN
Narsete, Nika;
(2017)
  • Publisher: University North. University centre Koprivnica. Department of Business and Management.
  • Subject: šutnja | SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Communicology. | menadžment | nonverbal communication | business | successful communication | business communication | poslovna komunikacija | poslovanje | tool | non-verbal communication | interpersonalna komunikacija | alat | interpersonal communication | management | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Komunikologija. | neverbalna komunikacija | silence | uspješna komunikacija

Ovaj završni rad prikazuje šutnju kao važan faktor u poslovnoj komunikaciji i poslovanju općenito. Šutnja je ključan dio poslovne komunikacije, zbog toga što je važno da se poruke i informacije, koje kontinuirano kolaju od menadžmenta do zaposlenika, prenesu što brže, j... View more
Share - Bookmark