Poultry farms as a source of avian influenza A (H7N9) virus reassortment and human infection

Article English OPEN
Donglin Wu; Shumei Zou; Tian Bai; Jing Li; Xiang Zhao; Lei Yang; Hongmin Liu; Xiaodan Li; Xianda Yang; Li Xin; Shuang Xu; Xiaohui Zou; Xiyan Li; Ao Wang; Junfeng Guo; Bingxin Sun; Weijuan Huang; Ye Zhang; Xiang Li; Rongbao Gao; Bo Shen; Tao Chen; Jie Dong; Hejiang Wei; Shiwen Wang; Qun Li; Dexin Li; Guizhen Wu; Zijian Feng; George F. Gao; ... view all 34 authors
(2015)

Live poultry markets are a source of human infection with avian influenza A (H7N9) virus. On February 21, 2014, a poultry farmer infected with H7N9 virus was identified in Jilin, China, and H7N9 and H9N2 viruses were isolated from the patient's farm. Reassortment betwee... View more
Share - Bookmark