Projecte d'investigació per a la definició i implementació de rúbriques d'avaluació de la competència transversal treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts

Article Catalan; Valencian OPEN
Bibiana Crespo; Eva Figueras-Ferrer; Marina Mascarella-Vilageliu; Anna Nualart-Torroja; Redondo-Arolas Mar; Joan-A. Valle Martí;
(2016)
  • Publisher: ICE Universitat de Barcelona
  • Journal: issn: 2013-2255
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.1344/reire2016.9.1915
  • Subject: LB5-3640 | rúbriques d’avaluació | Generic competences | metodologia participativa | Theory and practice of education | Art education | Investigació educativa | Educational research | belles arts | innovació docent | treball en equip | Competència transversal | Ensenyament de l'art | Competències transversals

Els preceptes que conformen l’espai europeu d’educació superior (EEES) es fonamenten en el model ensenyament-aprenentatge i en l’adquisició d’un conjunt de competències. El plantejament innovador que es proposa és la definició i la implementació posterior de rúbriques d... View more
Share - Bookmark