Lovligheten av utleie på Airbnb - Kan utleie på Airbnb medføre tvangssalg?

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Isaksen, Marie;
(2017)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: husordensregler | Delingsøkonomiutvalget | boligformål | vedtekter | eierseksjonsloven | Mislighold | 737102 | tvangssalg | næringsformål | Mastergrad | næringsvirksomhet | Airbnb

Emnet for oppgaven er lovligheten av utleie av eierseksjonsleiligheter på Airbnb. Oppgaven skal belyse om utleie gjennom Airbnb kan medføre vesentlig mislighold, og dermed gi grunnlag for tvangssalg. Det fokusere på fire forhold som kan føre til at utleie på Airbnb kan ... View more
Share - Bookmark