Kinetics of progenitor hemopoetic stem cells in sepsis: Correlation with patients survival?

Article English OPEN
Tsaganos, Thomas; Giamarellos-Bourboulis, Evangelos J; Kollias, Spyridon; Zervakis, Dimitrios; Karagianni, Vassiliki; Pelekanou, Aimilia; Tampaki, Ekaterini-Christina; Kontogiorgi, Marina; Koroneos, Apostolos; Drakoulis, Nikolaos; Armaganidis, Apostolos; Roussos, Charis; Giamarellou, Helen;
(2006)

<p>Abstract</p> <p>Background</p> <p>Current theories underline the crucial role of pro-inflammatory mediators produced by monocytes for the pathogenesis of sepsis. Since monocytes derive from progenitor hemopoetic cells, the kinetics of stem cells was studied in periph... View more
Share - Bookmark